Ikigai koučink

Proč žít své Ikigai?

Ikigai je japonský koncept smyslu života. Vyjadřuje pocit radosti v každodenním životě. A stejně tak je o tom, že znáš své poslání a každý den ho žiješ. Žít své Ikigai znamená být ukotvená sama v sobě, ve své síle a jedinečnosti. A těšit se na každý další den.


Poznáváš se v něčem z toho?

 • Přečetla jsi spoustu knih, absolvovala řadu kurzů a webinářů z oblasti osobního rozvoje, a přesto nežiješ plně v souladu se sebou.
 • Máš představu o tom, co je Tvé poslání, ale nevíš jakou by mělo mít konkrétní podobu.
 • Hledáš, jak ho uchopit tak, aby vycházelo opravdu z Tebe.
 • Cítíš tlak na to být a dělat něco víc, ve skrytu duše ale toužíš po větší lehkosti a svobodě.
 • Máš spoustu nápadů a směrů, co bys chtěla dělat, ale nevíš, čím začít.
 • Nacházíš se na pomyslné křižovatce a nejsi si jistá, jaký směr zvolit.
 • Během času, který trávíš s dětmi jsi obvykle myšlenkami jinde, cítíš vnitřní pnutí.
 • Svým dětem chceš předat jiné hodnoty, než byly předávány Tobě.

Co Ti Ikigai koučink přinese?

 • Získáš ucelený obraz toho, kdo doopravdy jsi a jaká je konkrétní podoba Tvého poslání.
 • Získáš novou energii a jasnou vizi toho, kam v životě směřuješ a jakou cestu zvolit.
 • Přestaneš svou sebehodnotu opírat o názory ostatních a začneš žít podle sebe.
 • Dokážeš se sebevědomě postavit za to, čemu věříš a říct jasné NE tomu, co s Tebou neladí.
 • Přestaneš zavírat oči před věcma, které už ve svém životě nechceš a získáš sílu jim čelit.
 • A tím otevřeš prostor tomu, co ve svém životě chceš.

Kdo jsem?

Jsem certifikovaná Ikigai koučka s více než desetiletou praxí v oblasti vzdělávání a rozvoje lidí. Mým hlavním hnacím motorem jsou mé děti. Děti se učí především pozorováním. A já chci, aby pro ně byl můj život inspirací. A toho samého pomáhám dosáhnout mým klientkám.


Jak Ikigai koučink probíhá?

 • Jedná se o cca tříměsíční spolupráci formou jeden na jednoho (1:1). Celý proces probíhá online.
 • Začínáme tím, že si domluvíme termín 30 min. konzultace zdarma, kde zmapujeme tvou aktuální situaci a záměr.
 • Následuje 5 setkání nad tématickými okruhy. Interval mezi setkáními je cca 14 dní.
 • V mezidobí pracuješ na sebekoučovacích otázkách na míru, které jsou důležitou součástí celého procesu.
 • Po celou dobu tvoříme Tvůj osobní Ikigai book, kde zaznamenávám poznámky z našich setkání a Ty do něj vyplňuješ sebkoučovací otázky a úkoly, které nám ze setkání vzejdou.
 • Ke konci procesu si vytvoříš s mou podporou svůj Ikigai diagram.
 • Po procesu dostaneš ode mě jako dárek svůj vlastní Ikigai plakát. Plakát tvořím individuálně jen pro Tebe na základě Tvého Ikigai book a obsahuje Tvou osobní Ikigai mantru.

Jaká jsou témata Ikigai koučinku?

Úvod
Zaměříme se na to, co v současné době řešíš. Jaká jsou Tvá očekávání od Ikigai koučinku a kam by ses chtěla v rámci něj posunout.

Co miluješ?
Když děláš to, co miluješ, není důvod utíkat do světa sociálních sítí a prokrastinace. Společně najdeme, kde jsi ve svém živlu a flow. V jakých oblastech rozkvétáš a záříš. Abys svou září mohla prosvěcet svět kolem sebe.

V čem vynikáš?
Z tohoto setkání ženy odchází s vítězným pocitem a úžasem nad tím, v kolika věcech vynikají. Zároveň se podíváme na to, v čem sice vynikáš, ale bere Ti to energii. A najdeme Tvou jedinečnou strategii úspěchu, abys už nemusela hledat řešení tam venku.

Co Tvůj svět potřebuje?
Hodnoty určují to, co našemu životu dává smysl, podle čeho se rozhodujeme a pro co žijeme. Pochopíš, co je pro Tebe to důležité. Nakolik to ve svém životě žiješ a jak vnést do života více smyslu.

Za co dostaneš zaplaceno?
Co je Tvým hnacím motorem? Jaká je vize, ke které směřuješ? Ponoříš se do světa bez limitů a obav. Do světa Tvého budoucího já a najdeš cestu, která Tě k němu dovede. Když následuješ své sny, cesta se ukáže.

Kdo doopravdy jsi?
Když jsi ukotvená sama v sobě, žiješ život v souladu se sebou. Žiješ své Ikigai. A víš, jak se k němu vrátit, když Tě z něj něco vykolejí.


IKIGAI KOUČINK

5 online setkání
Spolupráce přibližně na 3 měsíce

Otázky pro samostatnou práci v čase mezi setkáními
Ikigai book ze všech setkání
Tvůj jedinečný plakát
Ikigai diagram

Cena: 15 000,-
Cena: 12 500,-

(možné platit ve více splátkách)


Co říkají mé klientky?

Video reference 2,5 minuty
Video reference 1,5 minuty